Poimintoja 9.5.2017 työllisyysseminaarista

14.05.2017

Poimintoja VVT:n työllisyysseminaarista 9.5.2017

SOSTE:n pääekonomisti Jussi Ahokas kertoi talouspolitiikan uusklassisen valtavirran katsovan, että reaalipalkka tasapainottaa työvoiman kysynnän ja tarjonnan. Siksi pitkällä aikavälillä työttömyys on aina vapaaehtoista, jos palkkojen annetaan määräytyä työmarkkinoilla. Työllisyyspolitiikan on ensi sijassa poistettava esteet reaalipalkan sopeutumiselta täystyöllisyystasolle. Sen sijaan (jälki)keynesiläisyyden mukaan kapitalistisen talouden häiriöt ehkäisevät täystyöllisyyden saavuttamista ja edellyttävät kysynnän säätelyä, joihin kuuluu julkisen talouden työllistämistoimet. Valtavirran käsitys on nimensä mukaisesti vahvoilla. Ongelmaksi jää, että valtavirran diagnoosi työttömyyden perussyystä saattaa olla väärä.

Väitöskirjatutkija Ville-Veikko Pulkka esitteli kaksi skenaariota uuden digitaalisen teknologian työllisyysvaikutuksista. Toisen mukaan tuloksena on massatyöttömyys ja siinä tapauksessa sosiaalisia ongelmia lievittävä ratkaisu on työn jakaminen ja perustulo. Toisen mukaan tuloksena on työttömyyden korkeintaan väliaikainen kasvu, ja ratkaisu on koulutus ja joustavat työmarkkinat. Pulkan mukaan on syytä varautua molempiin ja toteuttaa joustavaa ja mahdollistavaa työllisyys- ja sosiaalipolitiikkaa.

Valtiotieteen lisensiaatti Maria Kaisa Aula totesi nykyisen työvoimapolitiikan toimivan huonosti työnhakijan kannalta. Tarvitaan järjestelmää, joka mahdollistaa ja edistää siirtymiä roolien välillä: palkkatyö, yrittäjyys, opiskelu, lastenhoito … Tarvitaan työnhakijan tarpeista lähtevää politiikkaa, jossa huomioidaan työttömän sosiaaliset, terveydelliset ja koulutukselliset tarpeet. Hän peräänkuulutti uusia työhakijalähtöisiä ratkaisuja, esimerkiksi osuuskuntia ja mallin ottamista Ruotsin yli 20 000 vajaakuntoista työllistävästä Samhallista. Aula esitti myös työkyvyn alenemaan liittyvää työnhakijan mukana kulkevaa tukipäätöstä.

Kansanedustaja Anna Kontula piti nykyistä työllisyyskeskustelua työttömän ihmisarvoa leimaavana. Monesti työttömän vapaaehtoistyö tuottaa usein enemmän hyvinvointia kuin palkkatyö. Työvoimapolitiikassa korostuu kuitenkin kontrolli eikä mahdollistaminen. Kontula korosti palkkatuen myöntämistä työllistämiseen järjestöissä. Siten sekä työllistetään että tuetaan kansalaistoimintaa.

Yksikönjohtaja Joel Salminen peräsi laajempaa näkökulmaa, jossa korostetaan päiväkodin ja koulutuksen synnyttämiä ominaisuuksia ja osaamista. Tulisi nykyistä enemmän mahdollistaa työttömän kouluttautumista. Tarvitaan uudenlainen yhdistelmävakuutus, joka yhdistää palkansaajan ja yrittäjän työttömyysturvaa ja ehkäisee väliinputoamista. Myös omatoimisuuden edistäminen tuottaa tuloksia. Liittojen, yleensä yli vuoden työttöminä olleille akateemisesti koulutetuille organisoimista vinssiryhmistä on lähes puolet työllistynyt, kun ryhmien päättymisestä on kulunut neljä kuukautta. Ryhmiä vetävät ryhmiin itse osallistuneet.

Apulaiskaupunginjohtaja Anni Sinnemäki korosti koko järjestelmän tarkastelua varhaiskasvatuksesta aikuiskoulutukseen ja kategorisointia välttävää ja mahdollistamista korostavaa työllisyyspolitiikkaa. Hän piti tärkeänä maahanmuuttajien mahdollisuuksia vahvistavaa politiikkaa ja perheuudistusta, joka mahdollistaa nykyistä tasapainoisemmin molempien vanhempien osallistumisen työelämään.

Kansanedustaja Juhana Vartiainen kehotti lukemaan Karl Marxia. Marxin mukaan kapitalismi edellyttää riittävää työttömien vara-armeijaa työpaikan ovien ulkopuolella pitämään työssä olevat riittävän nöyrinä. Mikäli työttömien määrä menee liian alhaiseksi, työntekijät ja ay-liike nostavat palkkavaateitaan, niin että palkat ja hinnat alkavat nousta liian nopeasti. Seurauksena on kiihtyvä palkkainflaatio, joka ajan mittaan tyrehdyttää työllisyyskasvun. Aktiivisen työvoimapolitiikan kannattajat eivät kiistä ongelmaa, mutta sanovat, että aktiviinen työvoimapolitiikka pitää työttömiä työnhakijoita työkykyisinä, sopeuttaa työnhakijoita työnantajien vaatimuksiin ja siten ehkäisee työvoimapulaa ja palkkainflaatiota. Juhana Vartiainen kannatti aktiivista työvoimapolitiikkaa eli riittäviä palkkatukimäärärahoja ja riittäviä resursseja työvoimahallinnolle.

Yleisökeskustelussa oltiin huolestuneita työvoimapolitiikan tulevaisuudesta. Palkkatuen määrärahat ja työvoimahallinnon henkilökunta ovat 2000-luvulla selvästi supistuneet. Lausunnoilla olevan kasvupalvelulain mukaan valtion työvoimahallinto siirretään maakunnille ja valtaosa siitä on tarkoitus siirtää edelleen yksityisten markkinatoimijoiden toimeenpantavaksi. Työvoimapolitiikan rahoitus ei olisi korvamerkittyä vaan maakunta voi päättää, miten jakaa käytettävissään olevat määrärahat terveys-, sosiaali-, työvoima- ja muiden politiikkalohkojen kesken. Pelättiin, että muut intressit ohittaisivat vaikeasti työllistettävien työllistämisen ja työvoimapolitiikan alasajo vauhdittuisi.

Jouko Kajanoja, seminaarin vetäjä

9.5.2017_ohjelma_Tyollisyys_4.jpg

 

06.10.2022Erdogan ja Nato - mitä Turkki haluaa?
03.01.2022Sote-webinaari 11.1.2022 klo 17
23.05.2021Vapaus valita toisin webinaari muuttoliikkeistä ja maahanmuutosta 15.6. klo 17-19
23.05.2021Mitä Kiinasta on tiedettävä ennen pelkäämistä? 8.6. klo 16-17 webinaari
23.05.2021Vapaus valita toisin - yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidetään Teamsissa torstaina 27.5.
23.05.2021Kenelle Helsinkiä tehdään?
23.03.2021Leikkauksia vai tulevaisuusinvestointeja? 7.4.2021 webinaari
25.11.2020Miten sijoittajavetoisuus näkyy kaupunki- ja asuntopolitiikassa? 8.12.2020
13.10.2020Paradigman muutos talous- ja yhteiskuntapolitiikassa: 20.10.2020 keskustelu
25.09.2020Demokratiaa tuotannon omistukseen ja hallintaan - kapitalismi ei riitä: 1.10.2020 seminaari
19.08.2020Sote-uudistuksen uuden vaiheen haasteita: verkkoseminaari 8.9.2020
04.05.2020Aika hävittäjä-hankinnoille? - 12.5.2020 webbiseminaari
27.04.2020Yhdistyksen hallitus
01.03.2020Yhdistyksen vuosikokous 25.4.2020 sähköisillä yhteyksillä
15.02.202010.3.2020 klo 18 Nationalismin aave Euroopassa-keskustelu
31.01.2020Eriarvoisuuden kasvu ja makrotalouspolitiikan mahdollisuudet: 10.2.2020 klo 17 seminaari
07.01.2020Mitä uutiskuvien takaa löytyy -seminaari 14.1.2020
31.10.2019Ympäristöongelmien ratkaisu vaatii talouden muutosta: 19.11.2019 klo 16.30 seminaari
17.10.2019Miten Rinteen hallituksen tulevaisuusinvestoinnit rahoitetaan? - seminaari 30.10.2019
16.10.2019Miten media ja median käyttö on muuttunut: Julkisen keskustelun ihanuus ja kauheus 22.10.2019
13.05.2019Sosialismin idea: perinteinen Ele Alenius -seminaari 5.6.2019 klo 17.30
10.05.2019Yhdistyksen hallituksen jäsenet 2019 -
23.04.2019Populismiin verhoutunut fasismi: 4.5.2019 Sosiaalifoorumissa
22.04.2019Mitä ongelmia tulevan sote-uudistuksen pitäisi ratkaista? 4.5.2019 Sosiaalifoorumissa
22.04.2019Sosiaaliturva tulevan hallituksen ohjelmassa: seminaari 4.5.2019 Sosiaalifoorumissa
13.04.2019Sepon seminaari 9.5.2019: Sivistävän ja eriarvoisuutta vähentävän talouspolitiikan mahdollisuudet
12.04.2019Seppo Ylisen muistotilaisuus 12.4.2019
14.03.2019Populismi - mistä se kumpuaa? seminaari la 23.3.2019 klo 10-14
03.03.2019Edistääkö varustelu turvallisuutta? - seminaari 20.3.2019 klo 17
15.02.2019Sote-seminaari: Miten tästä eteenpäin? 25.3.2019
09.02.2019Hallitusohjelman tavoitteet: Vapaus valita toisin
28.01.2019Tulevaisuudesta on puhuttava nyt: la 9.2.2019 klo 13-15
09.12.2018Johtopäätöksiä perustulosta: 31.1. klo 16
26.09.2018Uutta kirjallisuutta 1918 sisällissodasta 4.10.2018
28.08.201810.9.2018 klo 18 Turussa Turvallisuuspolitiikka - muutakin kuin asevarustelua.
16.08.201824.8.2018 Koulutuksen murros -seminaari
18.05.2018Marx 200 ja työväenliike 5.6.2018 seminaari
07.05.2018Soteen tai syteen: seminaarin 21.4.2018 johtopäätökset ja alustajien esitykset saatavana
23.04.2018Työllisyysaste 80 prosenttiin ja Pirkanmaan malli työvoimapolitiikkaan? 23.4.2018
13.04.2018Ihminen ympäristössään on sosiaalihuollon toiminnan ydin: seminaari 21.4. Sosiaalifoorumissa
07.04.2018Soteen tai syteen? -seminaari 21.4. Sosiaalifoorumissa
18.03.2018Mitä perusturvan uudistamisesta seuraavaan hallitusohjelmaan: seminaari 21.4.Sosiaalifoorumissa
16.03.2018Työllisyyskysymys-kirjan julkistaminen 5.4.2018
01.03.2018Vuosikokous 22.3.2018 kutsu ja asialista
14.01.2018Sote - uudelta perustalta ratkaisuja: 23.1.2018 seminaari
27.12.2017Etsimmme tapahtumajärjestäjää määräaikaiseen työsuhteeseen
30.11.2017Ydinaseet ja Suomi: 12.12.2017 klo 14 keskustelutilaisuus
15.11.2017Miksi Suomen tuloerot ja köyhyys ovat kääntyneet kasvuun? 27.11.2017 seminaari
26.10.2017Arktinen murros -kirja julkistetaan kirjamessuilla
11.10.2017Kajanojan kooste Työpaikka työhaluisille ja työkykyisille seminaarista
06.10.2017Siltala: Keskiluokan nousu, lasku ja pelot 17.10.2017 seminaarissa
15.09.2017Työpaikka työhaluisille ja työkykyisille? seminaari 10.10.2017
28.08.2017Vapauden markkinat ja hyvinvointiyhteiskunnan puolustus: 7.9.2017 seminaari
29.05.2017Olemme mukana vähimmäistoimeentuloprojektissa
19.05.2017Mitä ovat edistys ja kehitys? 5.6.2017 Työväenliikkeen kirjastossa
14.05.2017Poimintoja 9.5.2017 työllisyysseminaarista
06.05.2017Neljäs työllisyysseminaari 9.5.2017: Työelämän muutos ja talous- ja yhteiskuntapolitiikka
12.04.2017Työttömyyden kustannukset ja vaikutukset puhuttivat 11.4.seminaarissa
18.03.2017Kolmas työllisyysseminaari 11.4.2017: työttömyyden kustannukset ja syrjäytyminen
04.03.2017Toinen työllisyysseminaari 14.3.2017
25.02.2017VVT:n hallitus järjestäytyi
17.02.2017Aktiivinen työvoimapolitiikka ja sote nivoutuvat yhteen: Olli Nylanderin analyysia
14.02.2017Seminaari 7.3.2017 Sote-maakunnat ja demokratia
06.02.2017Seminaari 14.2.2017 Onko aktiivinen työvoimapolitiikka / tempputyöllistäminen mennyttä maailmaa vai onko työtakuu uuden työllisyyspolitiikan avain?
01.02.2017Vuosikokous 16.2.2017 kutsu, asialista ja toimintakertomus
24.01.2017Vaihtoehtoja sote-katastrofille: seminaari 24.1.2017
23.01.2017Työllisyyttä tarkasteleva neljän seminaarin sarja käynnistyy helmikuussa
24.11.2016Kenen ehdoilla EU toimii? - 7.12.2016 keskustelutilaisuus
24.11.2016Kohti kestävää bioenergiaa 30.11.2016 seminaari
13.11.2016Itämeren turvallisuus ja media -seminaari 23.11.2016
15.10.2016Hajoaako unioni? 29.10.2016 kirjan julkistaminen
06.10.2016YDIN 50 v. juhlaseminaari 22.10.2016
15.07.2016Tiekartta tulevaisuuden energiajärjestelmään -seminaari 17.8. klo 17-19
21.05.2016Haasteena tulevaisuuden hallinta: 6.6.2016 seminaari
12.04.201618.5.2016 Ilmastonmuutos ja pakolaiskriisi-seminaari
01.04.2016VVT valitsi uuden hallituksen - puheenjohtajaksi Eero Yrjö-Koskinen
17.03.201619.4.2016 Valinnanvapauden tasa-arvo sote-uudistuksessa -seminaari
14.03.2016Vuosikokous 31.3.2016: kutsu ja asiakirjat tässä
22.02.2016EU uhkaa hajota: VVT:n blogissa Eero Yrjö-Koskinen
23.01.20168.2.2016 Suuri perustulo-keskustelu
08.12.2015Lue VVT:n blogista: Heikki Taimio Irti eurosta vai syvemmälle liittovaltioon?
03.12.2015VVT:n blogikirjoitus: Erkki Tuomioja tarkastelee maahanmuuttoa Euroopassa.
26.11.20152.12.2015 seminaari: Mitä se monikulttuurisuus oikein on?
11.11.201518.11.2015 Irti eurosta vai syvemmälle liittovaltioon?-seminaari
01.10.201521.10.2015 Toteutuuko tasa-arvo terveydenhuollossa -seminaari
05.09.2015VVT:n Minne Suomi on menossa -sarjan avaus 16.9.2015: Seija Ilmakunnas, Paavo Arhinmäki, Ville Niinistö, Antti Rinne ja Arja Alho.
14.06.2015VVT:n blogi: Jouko Kajanoja kirjoittaa Heikki Hiilamon sote-mallista
09.06.2015VVT:n hallitus järjestäytyi
29.05.2015VVT:n Blogi: Heikki Taimio kirjoittaa hintakilpailukyvystä
14.05.2015Vuosikokous 28.5.2015 klo 18.30
14.05.2015VVT:n Kilpailukykyseminaarin 18.5.2015 esitykset tästä
25.04.2015VVT Sosiaalifoorumissa 25.4.2015: Itsenäinen talouspolitiikka, eriarvoisuus ja euro
02.04.2015Vaalitentti "nurinpäin" - 8.4.2015 mediaseminaari
24.03.2015Blogi: Uutta ajattelua sote-palvelujen uudistamiseen, Sirkka Rousu VVT:n blogissa
22.03.2015"Epä-älyllistä talouspuhetta" - lue lisää miten Suomen taloutta voitaisiin elvyttää? - VVT:n seminaaripuhujien artikkelit, seminaarin tallenne ja HS -22.3.2015 Haaparannan haastattelu.
12.03.20157.4.2015 seminaari: Vaihtoehdot kurjistavalle talouspolitiikalle? EU:n tulevaisuus -seminaari. Mukana Jouko Kajanoja, Juhani Lönnroth, Timo Lahtela
09.03.2015Sote - himmelien himmeli vai tiekartta hyvinvointiin: VVT:n 9.3.2015 seminaarissa Markku Pekurinen, Juhani Lehto ja Heikki Taimio
14.02.2015Blogi: Luottamus ja talouden rakenteelliset uudistukset: Jouko Kajanoja VVT:n blogissa
30.01.2015Blogi: Elvytys saattaa helpottaa valtion velkataakkaa: VVT:n blogissa Heikki Taimio
26.01.201526.1.2015 Luottamus yhteiskunnan edistyksen liimana: katso VVT:n seminaarin tallenne. Mukana Antti Kouvo, Juho Saari, Jouko Kananoja, Mika Maliranta, Ville-Pekka Sorsa.

Näytä lisää »